ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Ref.No: 66002900
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.2004
Approval date: 01.02.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 88.041,08 €
Scientific Responsible: EMMANOUIL KOUKIOS
Email: koukios@chemeng.ntua.gr
Go to Top