ΔΙΑΛΟΓΟΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ref.No: 63054000
Start date: 01.01.1994
End date: 30.06.1998
Approval date: 11.07.1995
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, E.O.K.
Budget: 60.589,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS PAPAKONSTANTINOU
Email: papakon@cslab.ece.ntua.gr
Go to Top