ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΓΓΕΤ) ΕΤΟΥΣ 2001 ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ (ΤΟΜΕΑΣ 1)

Ref.No: 67051301
Start date: 01.11.2002
End date: 31.10.2009
Approval date: 12.04.2002
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTROMAGNETICS, ELECTROOPTICS AND ELECTRONIC MATERIAL
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2001, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 27.755,00 €
Scientific Responsible: Prof. ILIAS GLUTSIS
Email: eglytsis@central.ntua.gr
Go to Top