ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΓΓΕΤ) ΕΤΟΥΣ 2001 ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Ref.No: 67051306
Start date: 01.11.2002
End date: 31.12.2006
Approval date: 12.04.2002
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2001, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 51.512,50 €
Scientific Responsible: Prof. STEFANOS MANIAS
Email: manias@central.ntua.gr
Go to Top