ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2002

Ref.No: 67052500
Start date: 01.01.2003
End date: 31.12.2004
Approval date: 18.07.2003
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2002, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 7.804,36 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGOPOULOS
Email: drag@central.ntua.gr
Go to Top