ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΓΓΕΤ) ΕΤΟΥΣ 2001 ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ (ΤΟΜΕΑΣ 2ΟΣ)

Ref.No: 67051302
Start date: 01.11.2002
End date: 31.10.2008
Approval date: 12.04.2002
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS AND MATERIAL TECHNOLOGY
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2001, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 51.512,50 €
Scientific Responsible: Prof. VENIERIS
Email: venieris@cs.ntua.gr
Go to Top