ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Ref.No: 62075000
Start date: 01.07.1995
End date: 30.06.1996
Approval date: 16.06.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: DIMOS VONITSAS
Budget: 16.727,81 €
Scientific Responsible: EMMANOUIL KOUKIOS
Email: koukios@chemeng.ntua.gr
Go to Top