ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΚΙΤΣΗΡΗ

Ref.No: 62044201
Start date: 01.07.1993
End date: 31.12.1993
Approval date: 02.07.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: LAVA
Budget: 1.907,56 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS MPATIS
Email: batis@chemeng.ntua.gr
Go to Top