ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΝΟΤΙΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Ref.No: 62099500
Start date: 01.02.1996
End date: 31.12.2010
Approval date: 29.02.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: NOMARHIA ATTIKIS
Budget: 41.555,40 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top