ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ref.No: 63058400
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1996
Approval date: 03.10.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ALTENER, E.O.K.
Budget: 8.520,00 €
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr
Go to Top