ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ / ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ

Ref.No: 68110300
Start date: 01.01.2009
End date: 31.12.2013
Approval date: 13.07.2011
Department: IDRUMATIKO ERGO
Financier: ΕΣΠΑ 2007-2013, UPOURGEIO PAIDEIAS DVM & THRISKEUMATON
Budget: 328.617,77 €
Scientific Responsible: NIKI KOULOUMPI
Email: koni@chemeng.ntua.gr
Go to Top