ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ref.No: 62043801
Start date: 01.03.1993
End date: 01.04.1994
Approval date: 04.06.1993
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: ANAPTUX.SUND.DIMON DUT.ATHINAS
Budget: 46.955,24 €
Scientific Responsible: Prof. AGGELOS SIOLAS
Email: Angelos@survey.ntua.gr
Go to Top