ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΙΣΑΓΩΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΚ

Ref.No: 65129800
Start date: 01.01.2003
End date: 31.12.2003
Approval date: 17.10.2003
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 7.500,00 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS NASOPOULOS
Go to Top