ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΕΥΞΕΙΝΙΕΣ ΧΩΡΕΣ

Ref.No: 61111500
Start date: 01.05.1999
End date: 30.04.2000
Approval date: 17.06.1999
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: UPOURGEIO EXOTERIKON
Budget: 88.041,09 €
Scientific Responsible: LOUDOVIKOS VASENHOVEN
Email: lwassen@central.ntua.gr
Go to Top