ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ref.No: 62089100
Start date: 01.01.1997
End date: 31.12.1999
Approval date: 13.03.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ΥΠΕΡ, AC&E
Budget: 9.537,80 €
Scientific Responsible: Prof. VLASIOS KOUMOUSIS
Email: vkoum@central.ntua.gr
Go to Top