ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Ref.No: 62117200
Start date: 01.02.1999
End date: 01.03.2002
Approval date: 13.05.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: EKO-ELDA AVEE
Budget: 62.333,08 €
Scientific Responsible: Prof. TATSIOPOULOS
Email: itat@central.ntua.gr
Go to Top