ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2

Ref.No: 63084800
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.1999
Approval date: 16.10.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ENVIRONMENT PROGRAMME, E.O.K.
Budget: 125.000,00 €
Scientific Responsible: EMMANOUIL KOUKIOS
Email: koukios@chemeng.ntua.gr
Go to Top