ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Ref.No: 61092900
Start date: 01.03.1997
End date: 01.03.1999
Approval date: 03.04.1997
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr
Go to Top