ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ref.No: 62086300
Start date: 01.09.1996
End date: 01.09.1997
Approval date: 05.09.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: PEPSICO -HBH
Budget: 1.731,47 €
Scientific Responsible: Prof. VLYSIDIS
Email: avlys@tee.gr
Go to Top