ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Ref.No: 62055300
Start date: 01.11.1992
End date: 30.04.1993
Approval date: 19.02.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: Π.Α.Β.Ε., PLEXACO ABE
Budget: 5.869,40 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top