ΒΕΛΟΣ. ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Ref.No: 61112200
Start date: 01.04.1999
End date: 31.03.2001
Approval date: 01.07.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 138.224,52 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. GIANNAKOGLOU
Email: kgianna@central.ntua.gr
Go to Top