ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1999)

Ref.No: 65086300
Start date: 01.01.1999
End date: 31.12.2002
Approval date: 10.12.1999
Department: DIOIKISI
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 88.041,08 €
Scientific Responsible: LIAROKAPIS
Email: eliaro@central.ntua.gr
Go to Top