ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Ref.No: 62251500
Start date: 13.11.2009
End date: 08.12.2011
Approval date: 20.02.2009
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: T.E.D.K. N. ATTIKIS
Budget: 55.000,00 €
Scientific Responsible: Lecturer NIKOLAOS MPELAVILAS
Email: nbelavil@central.ntua.gr
Go to Top