ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΧΡΥΣΟΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΟΥ

Ref.No: 62099700
Start date: 01.08.1997
End date: 31.12.1997
Approval date: 11.12.1997
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: GREENWICH RESOURCES
Budget: 13.159,22 €
Scientific Responsible: ANTONIOS KONTOPOULOS
Go to Top