ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Ref.No: 62218100
Start date: 01.12.2006
End date: 30.11.2008
Approval date: 14.12.2006
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI
Budget: 11.900,00 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIDIS
Email: cioannid@survey.ntua.gr
Go to Top