ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ METHEMATICA

Ref.No: 62058900
Start date: 01.06.1993
End date: 30.09.1993
Approval date: 22.10.1993
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 1.467,35 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTIS KAKLIS
Email: kaklis@deslab.ntua.gr
Go to Top