ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΙ (ADEPT II)

Ref.No: 63065600
Start date: 01.03.1996
End date: 31.08.1998
Approval date: 02.07.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: KONVER, E.O.K.
Budget: 56.900,00 €
Scientific Responsible: ANTONIOS STATHOPOULOS
Email: a.stath@transport.ntua.gr
Go to Top