ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ref.No: 63043800
Start date: 01.09.1993
End date: 31.12.1993
Approval date: 01.04.1994
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL LANGUAGE, COMMUNICATION AND DESIGN
Financier: UP. ERGASIAS
Budget: 6.867,22 €
Scientific Responsible: Prof. ANNA VRUHEA
Email: annie@central.ntua.gr
Go to Top