ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ

Ref.No: 63146500
Start date: 01.11.2002
End date: 31.12.2004
Approval date: 02.07.2004
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: EQUAL, UP. ERGASIAS
Budget: 100.000,00 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAMASFUROS
Email: Tsamasph@central.ntua.gr
Go to Top