ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΥΡΒΩΔΩΝ ΡΟΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΕΡΟΤΟΜΕΣ

Ref.No: 63040100
Start date: 01.09.1993
End date: 30.04.1995
Approval date: 10.09.1993
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: INST. NAT. POLYT. TOULOUSE
Budget: 12.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS TZAMPIRAS
Email: tzab@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top