ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΡΙΚΑΛΑ

Ref.No: 62044400
Start date: 01.01.1992
End date: 31.12.1992
Approval date: 11.05.1992
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
Financier: DIMOS TRIKKAION
Budget: 5.869,40 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS TOULIATOS
Email: touliat@central.ntua.gr
Go to Top