ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΩΡΟΛΙΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ref.No: 62102600
Start date: 04.02.1998
End date: 31.12.2002
Approval date: 12.05.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: AEGEK ATE
Budget: 6.212,53 €
Scientific Responsible: Prof. MOROPOULOU
Email: mo.tonia@gmail.com
Go to Top