ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ref.No: 62154000
Start date: 23.07.2002
End date: 31.07.2007
Approval date: 06.09.2002
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: OASP
Budget: 146.735,00 €
Scientific Responsible: Prof. MOROPOULOU
Email: mo.tonia@gmail.com
Go to Top