ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟ

Ref.No: 67019000
Start date: 01.07.1996
End date: 30.06.1999
Approval date: 12.06.1997
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: G.G.E.T.
Budget: 6.256,80 €
Scientific Responsible: ANTONIOS KONTOPOULOS
Go to Top