ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗΣ

Ref.No: 63032500
Start date: 01.11.1992
End date: 30.11.1995
Approval date: 03.11.1992
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: E.O.K.
Budget: 170.000,00 €
Scientific Responsible: ANTONIOS KONTOPOULOS
Go to Top