ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ

Ref.No: 65113202
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2003
Approval date: 05.07.2002
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 99.779,89 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS KALOGERAS
Email: nickalog@central.ntua.gr
Go to Top