ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Ref.No: 67006200
Start date: 01.01.1995
End date: 01.10.1996
Approval date: 18.07.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: G.G.E.T.
Budget: 11.862,07 €
Scientific Responsible: ANTONIOS KONTOPOULOS
Go to Top