ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ (ΔΑΝΕΙΟ)

Ref.No: 68011700
Start date: 01.01.2000
End date: 31.08.2001
Approval date: 07.12.2000
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 105.649,30 €
Scientific Responsible: ANDREAS VGENOPOULOS
Email: mmgsav@central.ntua.gr
Go to Top