ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ Μ.Μ.Μ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

Ref.No: 65191900
Start date: 01.01.2011
End date: 31.12.2011
Approval date: 02.03.2012
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 48.750,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. TSIAMPAOU
Email: rondo@central.ntua.gr
Go to Top