ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ Μ.Μ.Μ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

Ref.No: 65175400
Start date: 01.01.2009
End date: 31.12.2009
Approval date: 04.06.2010
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 45.000,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. TSIAMPAOU
Email: rondo@central.ntua.gr
Go to Top