ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ref.No: 91011400
Start date: 28.04.2022
End date: 27.04.2023
Approval date: 14.04.2022
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: PERIFEREIA PELOPONNISOU
Budget: 539.400,00 €
Public key: Ψ2Φ646ΨΖΣ4-ΗΝΗ
Scientific Responsible: Prof. SAPOUNTZAKIS
Email: cvsapoun@central.ntua.gr
Description: IN THE FRAMEWORK OF THE PROPOSAL,NTUA UNDERTAKES TO CARRY OUT THE FOLLOWING ACTIONS-SUB-PROJECTS: ACTION A :INTEGRAL RESEARCH OF ARCHITECTURAL RECONSTRUCTION.....
Go to Top