ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΘΕΙΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Ref.No: 61112600
Start date: 01.11.1998
End date: 30.10.2000
Approval date: 01.07.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: Π.Α.Β.Ε., G.G.E.T.
Budget: 27.292,74 €
Scientific Responsible: TSIMAS
Email: stangits@central.ntua.gr
Go to Top