ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LLPVAL

Ref.No: 62297200
Start date: 01.05.2012
End date: 31.12.2016
Approval date: 14.06.2012
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: METAFORA UPOLOIPON PALAION PROGR.
Budget: 46.476,13 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIDOU
Email: mioannid@ece.ntua.gr
Go to Top