ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΟΥ

Ref.No: 61105101
Start date: 01.11.1998
End date: 30.03.2001
Approval date: 26.11.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: Π.Α.Β.Ε., NAUT. ETAIREIA LESVOU
Budget: 13.882,60 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top