ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΟΥ

Ref.No: 61105100
Start date: 01.11.1998
End date: 30.03.2001
Approval date: 26.11.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top