ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ref.No: 61096600
Start date: 28.05.1997
End date: 28.05.1999
Approval date: 27.11.1997
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: G.G.E.T.
Budget: 4.314,01 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS KAPROS
Email: kapros@central.ntua.gr
Go to Top