ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

Ref.No: 62112400
Start date: 20.04.1999
End date: 20.12.1999
Approval date: 04.02.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: EGNATIA ODOS AE
Budget: 79.647,85 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS KANELLAIDIS
Email: g-kanel@central.ntua.gr
Go to Top