ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΞΗΡΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ (ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ) ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ SO2 ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Ref.No: 62288500
Start date: 28.07.2011
End date: 27.07.2012
Approval date: 22.07.2011
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: DEI A.E.
Budget: 54.070,80 €
Scientific Responsible: Prof. KARELLAS
Email: sotokar@mail.ntua.gr
Description: THE LABORATORY OF STEAM BOILERS AND THERMAL PLANTS OF THE THERMAL SECTION OF THE SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING OF NTUA WILL BE EXECUTING FOR PPC A SPECIFIC STUDY RELATED TO THE REDUCTION OF SO2 EMISSIONS OF AMYNTAION SES USING ADDITIVES. IN DETAIL ..
Go to Top