ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΥΣΚΑΦΗ

Ref.No: 63012701
Start date: 01.11.1995
End date: 01.11.1996
Approval date: 09.11.1995
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: MAST, E.O.K.
Budget: 14.520,00 €
Scientific Responsible: Prof. KYRTATOS
Email: nikolaos.kyrtatos@gmail.com
Go to Top