ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ref.No: 62109600
Start date: 01.09.1998
End date: 30.11.1998
Approval date: 26.11.1998
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: KTIMATOLOGIO AE
Budget: 6.579,61 €
Scientific Responsible: Prof. HARILAOS MPILLIRIS
Email: billiris@central.ntua.gr
Go to Top